THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng CP về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Trích yếu nội dung:

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng CP về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Số ban hành: 2244/KH-VHL
Ngày ban hành: 02/11/2016
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 575
Ngày đến: 02/11/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download