THÔNG TIN CHI TIẾT

Văn bản mẫu Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Trích yếu nội dung:

Văn bản mẫu Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia tại

Thông tư 18/2016/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Số ban hành: 18/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 01/09/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 572
Ngày đến: 02/11/2016
Tải file: