THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn thông báo lịch nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016

Trích yếu nội dung:

Công văn thông báo lịch nghiệm thu  nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016

Số ban hành: 01/TB-TTTL
Ngày ban hành: 03/01/2017
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 01/TB-TTTL
Ngày đến: 03/01/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download