THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn danh sách CBCCVC và người lao động thuộc diện nâng bậc lương thường xuyên năm 2017

Trích yếu nội dung:

Đề nghị các Phòng kiểm tra, rà soát các trường hợp thỏa mãn điều kiện, tiêu chuẩn để được nâng lương thường xuyên năm 2017.
Mọi ý kiến phản ảnh xin gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (anh Dương) trước ngày 14/01/2017.
 

Số ban hành: 11/TB - TTTL
Ngày ban hành: 11/01/2017
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 11/TB - TTTL
Ngày đến: 11/01/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download