THÔNG TIN CHI TIẾT

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập

Trích yếu nội dung:

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)

Số ban hành: 08/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành: 31/10/2013
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 31/10/2013
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download