THÔNG TIN CHI TIẾT

Báo cáo của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam về CMCN 4.0

Trích yếu nội dung:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến về Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kèm theo công văn số 2540/VHL-KHTC ngày 14 tháng 12 năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ về Xu hướng vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0,

Từ khóa: CMCN 4.0, CMCN4.0, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chỉ thị 16/CT-TTg

Số ban hành: 537/VPCP-KGVX
Ngày ban hành: 15/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-537-VPCP-KGVX-2018-bao-cao-Vien-Han-lam-khoa-hoc-cong-nghe-Cach-mang-cong-nghiep-372465.aspx
Số đến:
Ngày đến: 18/01/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download