THÔNG TIN CHI TIẾT

Báo cáo tư vấn Xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trích yếu nội dung:

Báo cáo tư vấn Xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. File doc gốc 

Từ khóa: CMCN 4.0, CMCN4.0, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chỉ thị 16/CT-TTg

Số ban hành: 2540/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 14/12/2017
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Báo cáo
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 17/12/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download