THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ và hợp tác quốc tế song phương với Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus

Trích yếu nội dung:

Công văn Triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ và hợp tác quốc tế song phương với Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (Công văn 1611/VHL- HTQT ngày 01/8/2018).

Văn bản liên quan: CV số 1680/VHL-HTQT ngày 13-08-2018 về Nộp đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện HLKH QG Belarus giai đoạn 2019 - 2020 qua hệ thống OMS

Số ban hành: 1611/VHL- HTQT; 1612/VHL- HTQT
Ngày ban hành: 01/08/2018
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hợp tác quốc tế
Địa chỉ web:
Số đến: 315
Ngày đến: 03/08/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download