THÔNG TIN CHI TIẾT

Nộp đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện HLKH QG Belarus giai đoạn 2019 - 2020 qua hệ thống OMS

Trích yếu nội dung:

Nộp đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện HLKH QG Belarus giai đoạn 2019 - 2020 qua hệ thống OMS (hạn nộp trước 17h00 ngày 30/9/2018).

Văn bản liên quan: CV số 1611/VHL- HTQT, 1612/VHL-HTQT ngày 01-08-2018 về việc phối hợp với Ban HTQT triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (Công văn 1611/VHL- HTQT ngày 01/8/2018) qua hệ thống OMS.

Số ban hành: 1680/VHL-HTQT
Ngày ban hành: 13/08/2018
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hợp tác quốc tế
Địa chỉ web: http://isi.vast.vn/vanban/uploads/1597-nopdexuatnhiemvuhtqtcapvienhlk.PDF
Số đến: 326
Ngày đến: 13/08/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download