THÔNG TIN CHI TIẾT

Các biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Trích yếu nội dung:

Các biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV  ngày 18-06-2007 về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức:

 1. Bì đựng các thành phần hồ sơ cán bộ, công chức từ B01 đến B05
 2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 1a-BNV/2007)
 3. Sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007) (đã được thay thế bởi mẫu 2C-BNV/2008)
 4. Tiểu sử tóm tắt (mẫu 3a-BNV/2007)
 5. Phiếu bổ sung lý lịch (mẫu 4a-BNV/2007)
 6. Bìa kẹp bảng kê các thành phần tài liệu (mẫu 1b-BNV/2007)
 7. Phiếu giao nhận hồ sơ (mẫu 2b-BNV/2007)
 8. Phiếu chuyển hồ sơ (mẫu 3b-BNV/2007)
 9. Phiếu nghiên cứu hồ sơ (mẫu 4b-BNV/2007)
 10. Phiếu theo dõi việc sử dụng, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức (mẫu 5b-BNV/2007)
 11. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự (mẫu 6b-BNV/2007)
 12. Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá, đơn thư (mẫu 7b-BNB/2007)

Xem văn bản liên quan:

Từ khóa: Hồ sơ, lý lịch, cán bộ, công chức, văn bản mẫu, biểu mẫu

 

Số ban hành: 06/2007/QĐ-BNV
Ngày ban hành: 18/06/2007
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=99&mode=detail&document_id=34135
Số đến:
Ngày đến: 01/07/2013
Tải file: