THÔNG TIN CHI TIẾT

Các mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Trích yếu nội dung:

Các mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06-10-2008, bao gồm:

  1. Mẫu S01-BNV/2008: Sổ đăng ký hồ sơ cán bộ, công chức
  2. Mẫu S02-BNV/2008: Sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức
  3. Mẫu S03-BNV/2008: Sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức
  4. Mẫu 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Thay thế Mẫu 2a-BNV/2007)

Từ khóa: Hồ sơ, cán bộ, công chức, lý lịch, mẫu lý lich 2c

Văn bản liên quan:

Số ban hành: 02/2008/QĐ-BNV
Ngày ban hành: 06/10/2008
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 01/07/2013
Tải file: