Institute For Scientific Information

Vietnam Academy of Science And Technology
Institute For Scientific Information


Tìm hiểu, khai thác nguồn tài nguyên điện tử trong Thư viện Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

    Kính gửi Quý bạn đọc thân mến! Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 lần thứ 6. Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức tham gia "Tìm hiểu, khai thác nguồn tài nguyên điện tử trong Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” có giải thưởng. Thời gian từ ngày 05/4/2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019...chi tiết

Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020

    Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020...chi tiết