Institute For Scientific Information

Vietnam Academy of Science And Technology
Institute For Scientific Information


Truy cập trực tiếp các CSDL tạp chí quốc tế

    Bên cạnh việc sử dụng công cụ tìm kiếm tập trung của Thư viện số (http://elib.isivast.org.vn) bạn đọc có thể sử dụng trực tiếp trang tìm kiếm của các Nhà xuất bản qua cổng Thư viện số theo các đường link dưới đây ...chi tiết

Sách ebooks mới mua của NXB Elsevier

    Trung tâm Thông tin - Tư liệu thông báo danh mục các sách điện tử (ebooks) do Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN đã mua của Nhà xuất bản Elsevier...chi tiết