Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu


THÔNG BÁO TÀI LIỆU LƯU TRỮ NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019

    Trung tâm Thông - Tư liệu thông báo danh sách các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm và cấp Nhà nước năm 2019...Xem chi tiết

Tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện số

    Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có thêm kỹ năng tra cứu sử dụng Thư viện số một cách hiệu quả, Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức tập huấn “Hướng dẫn sử dụng Thư viện số phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo”....Xem chi tiết

Trung tâm TTTL thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

    Trung tâm thông tin tư liệu tuyển 01 viên chức mã ngạch 01.005 làm công tác văn thư lưu trữ....Xem chi tiết