Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu


Khắc phục cảnh báo không an toàn khi truy cập Thư viện số

    Hiện nay, do máy chủ và phần mềm Thư viện số chưa được nâng cấp kịp thời nên khi truy cập Thư viện số bạn đọc có thể thấy trình duyệt hiện lên thông báo về kết nối không an toàn (Not secure connection)....Xem chi tiết