Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu


Thông báo dùng thử CSDL tạp chí thuộc lĩnh vực Sinh học và Vi Sinh học

    Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin trân trọng thông báo tới các đơn vị và các cán bộ nghiên cứu: CSDL tạp chí điện tử của Hội Vi sinh học Mỹ (American Society for MicroBiology - ASM) và Công ty Nhà Sinh học (The Company of Biologist - COB) được các Nhà xuất bản cho Viện Hàn lâm KHCNVN dùng thử trong vòng 4 tháng (từ ngày 2/5/2018 đến hết ngày 31/8/2018)....Xem chi tiết

Cập nhật danh sách cán bộ sử dụng thư viện số

    Trung tâm Thông tin - Tư liệu gửi Công văn đề nghị các đơn vị cập nhật danh sách cán bộ sử dụng Thư viện số...Xem chi tiết