Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu


Tập huấn hướng dẫn sử dụng thư viện số

    Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có thêm kỹ năng tra cứu sử dụng Thư viện số một cách hiệu quả, Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức tập huấn “Hướng dẫn sử dụng Thư viện số phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo”....Xem chi tiết

Trung tâm TTTL thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

    Trung tâm thông tin tư liệu tuyển 01 viên chức mã ngạch 01.005 làm công tác văn thư lưu trữ....Xem chi tiết

THÔNG BÁO DÙNG THỬ TẠP CHÍ NATURE CỦA NHÀ XUẤT BẢN SPRINGER NATURE

    Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin trân trọng thông báo tới các đơn vị và các cán bộ nghiên cứu: hơn 40 tạp chí điện tử Nature của Nhà xuất bản Springer Nature đã được mở cho Viện Hàn lâm KHCNVN dùng thử trong vòng 3 tháng (từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 30/10/2019)....Xem chi tiết