Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu


Truy cập trực tiếp các CSDL tạp chí quốc tế

    Bên cạnh việc sử dụng công cụ tìm kiếm tập trung của Thư viện số (http://elib.isivast.org.vn) bạn đọc có thể sử dụng trực tiếp trang tìm kiếm của các Nhà xuất bản qua cổng Thư viện số theo các đường link dưới đây ...Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua tạp chí

    Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP” năm 2017 thuộc Dự án mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019 ...Xem chi tiết