Thứ hai, ngày 28/11/2022

Dự án FIRST triển khai tài trợ Đợt 2

05/09/2016

Ban Quản lý “Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST” vừa ra thông báo về đợt tài trợ thứ 2 với nội dung cụ thể như sau:

Dự án FIRST triển khai tài trợ Đợt 2 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Hợp phần 1a, tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học và/hoặc các doanh nghiệp (công lập hoặc tư nhân) và/hoặc các nhà nghiên cứu tư nhân, hoặc các nhóm nghiên cứu của Việt Nam liên kết với các chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đề xuất thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu, các chương trình đào tạo hướng dẫn, thúc đẩy chuyển giao (tiếp nhận trong nước) tri thức hoặc công nghệ hoặc phát triển các hoạt động nghiên cứu và khuyến khích đầu tư về KH&CN tại Việt Nam. Hạn nộp hồ sơ trước 15h ngày 27/9/2016.

Hợp phần 2a, tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu công lập thuộc sở hữu của Nhà nước, có pháp nhân độc lập tự chủ hoặc trực thuộc các tổ chức quản lý của Nhà nước (các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học). Hạn nộp hồ sơ trước 15h ngày 3/10/2016.

Hợp phần 2b2, tài trợ cho các nhóm hợp tác có ít nhất 5 thành viên, trong đó có ít nhất 2 công ty tư nhân (có giấy phép đăng ký kinh doanh theo hình thức là công ty TNHH hoặc công ty CP) và ít nhất 1 viện nghiên cứu hoặc trường đại học. Các thành viên còn lại của nhóm hợp tác có thể là: doanh nghiệp, và/hoặc công ty liên doanh, và/hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm, và/hoặc viện nghiên cứu, và/hoặc trường đại học. Hạn nộp hồ sơ trước 15h ngày 4/10/2016.

Các ứng viên quan tâm có thể xem thông tin chi tiết trên website www.first-most.vn, hoặc gửi thông tin trực tiếp theo e-mail: grants@first-most.vn để được hướng dẫn chi tiết về hình thức, thủ tục đăng ký tài trợ.

Theo http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn