Thứ ba, ngày 21/05/2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công...  (05/10/2016)
Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm...  (20/09/2016)
1. Thực hiện các Quyết định số 1033/QĐ-BKHCN; 1032/QĐ-BKHCN; 1053/QĐ-BKHCN; 1054/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2016; 949/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2016 thuộc 05...

Lễ ra mắt Học viện Khoa học và Công nghệ và Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 Lễ ra mắt Học viện Khoa học và Công nghệ và Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016  (05/12/2015)
Ngày 20/11/2015, Lễ ra mắt Học viện Khoa học và Công nghệ và Lễ Khai giảng năm học 2015 – 2016 đã được long trọng tổ chức tại Hội trường A1 – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tin Tức - Sự Kiện , Seminar ,Trung tâm thông tin - Tư liệu , trang