Thứ hai, ngày 28/11/2022
Thông báo triển lãm sách mới  (08/02/2010)
Thư viện Trung tâm Thông tin tư liệu - Viện KH&CNVN tổ chức triển lãm sách chuyên ngành khoa học(Nguồn sách mua trong nước, nước ngoài và biếu tặng)Thời gian: Từ ngày 14 tháng  4 năm 2010 đến ngày 5 tháng 5 năm 2010Địa điểm: Phòng...

Tạp chí điện tử được bổ xung cho thư viện số  (14/12/2009)
Tạp chí Royal Sociaty of Chemistry - RSC  và Taylor & Francis được bổ xung và dùng thử trong Thư viện số (từ 15/10 đến 31/12/2011)

Download mẫu đăng ký tài khoản Thư viện số  (04/09/2009)
Mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số có thể được download tại đây

Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử Viện KHCN VN  (04/09/2009)
Tài liệu hướng dẫn truy nhập và khai thác thông tin tại Thư viện Điện tử Viện KHCN VN

Thư mời tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam-Hàn Quốc  (20/03/2009)
Enhancing capacity building and exploitation of science and technology information resources for research and development

Tin Tức - Sự Kiện , ,Trung tâm thông tin - Tư liệu , trang 6