Thứ ba, ngày 21/05/2024

Thông báo về việc gián đoạn CSDL ScienceDirect trong 13 giờ  (16/04/2010)
Theo Thông báo của Nhà xuất bản Elsevier ngày 20/12/2011 kèm theo dưới đây: Các tạp chí điện tử trong cơ sở dữ liệu ScienceDirect mà Trung tâm đang đặt mua quyền truy cập sẽ tạm dừng phục vụ trong 13 giờ, kể từ  20h30 ngày thứ bảy 7/01/2012 đến...

Thông báo triển lãm sách mới  (08/02/2010)
Thư viện Trung tâm Thông tin tư liệu - Viện KH&CNVN tổ chức triển lãm sách chuyên ngành khoa học(Nguồn sách mua trong nước, nước ngoài và biếu tặng)Thời gian: Từ ngày 14 tháng  4 năm 2010 đến ngày 5 tháng 5 năm 2010Địa điểm: Phòng...

Tạp chí điện tử được bổ xung cho thư viện số  (14/12/2009)
Tạp chí Royal Sociaty of Chemistry - RSC  và Taylor & Francis được bổ xung và dùng thử trong Thư viện số (từ 15/10 đến 31/12/2011)

Download mẫu đăng ký tài khoản Thư viện số  (04/09/2009)
Mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số có thể được download tại đây

Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử Viện KHCN VN  (04/09/2009)
Tài liệu hướng dẫn truy nhập và khai thác thông tin tại Thư viện Điện tử Viện KHCN VN

Thư mời tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam-Hàn Quốc  (20/03/2009)
Enhancing capacity building and exploitation of science and technology information resources for research and development

Tin Tức - Sự Kiện , ,Trung tâm thông tin - Tư liệu , trang 6