Thứ ba, ngày 21/05/2024

Hướng dẫn sử dụng thư việt số  (08/12/2010)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện số của Viện KHCN Việt Nam

Download mẫu phiếu điều tra nhu cầu sử dụng tin  (08/12/2010)
Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng thư viện của độc giả, Trung tâm Thông tin tư liệu tổ chức điều tra nhu cầu sử dụng tin của độc giả.

Thông báo các tạp chí điện tử được kích hoạt trong thư viện số của Viện KH&CN VN.  (08/12/2010)
Thực hiện kế hoạch bổ sung nguồn tạp chí khoa học và công nghệ năm 2010 đã được Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt và nhiệm vụ bổ sung nguồn tài nguyên điện tử vào thư viện số http://elib.isivast.org.vn/; Trung tâm...

Danh mục Văn bản & QPPL  (08/12/2010)
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu  (07/12/2010)
Ngày 14/1/2010, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 45/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều động và bổ nhiệm Ths.CVC. Trần Văn Hồng, Phó giám đốc trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao...

Thư viện số và “Thủ thư số” ở Trung Quốc (Tiếp theo)  (09/05/2010)
Sự khác nhau giữa thủ thư số và thủ thư truyền thống ở Trung Quốc

Giới thiệu cơ sở dữ liệu số IOP  (04/05/2010)
IOPscience là một platform duy nhất dành cho nội dung của tạp chí IOP, chứa đựng trên 50 đầu tạp chí có chỉ số ảnh hưởng khoa học cao hàng đầu thế giới và gần 350.000 chủ đề từ năm 1874 đến nay. IOPscience được thiết kế để giúp người dùng...

Thông báo mở thêm sản phẩm dùng thử SAGE  (20/04/2010)
Hiện nay Nhà xuất bản SAGE đã kích hoạt truy cập thêm một số bộ sưu tập bao gồm SAGE Science, Technology, and Medical Collection, 2011 Complete Green Series Bundle, Encyclopedia of Global Warming and Climate Change, Second Edition, Encyclopedia of Global Warming and Climate Change cho độc giả toàn viện.

Hướng dẫn thủ tục nộp lưu kết quả nghiên cứu khoa học  (19/04/2010)
Hướng dẫn thủ tục nộp lưu kết quả nghiên cứu khoa học

Nội quy khai thác tài liệu lưu trữ  (19/04/2010)
Nội quy khai thác tài liệu lưu trữ

Thông báo về việc gián đoạn CSDL ScienceDirect trong 13 giờ  (16/04/2010)
Theo Thông báo của Nhà xuất bản Elsevier ngày 20/12/2011 kèm theo dưới đây: Các tạp chí điện tử trong cơ sở dữ liệu ScienceDirect mà Trung tâm đang đặt mua quyền truy cập sẽ tạm dừng phục vụ trong 13 giờ, kể từ  20h30 ngày thứ bảy 7/01/2012 đến...

Thông báo triển lãm sách mới  (08/02/2010)
Thư viện Trung tâm Thông tin tư liệu - Viện KH&CNVN tổ chức triển lãm sách chuyên ngành khoa học(Nguồn sách mua trong nước, nước ngoài và biếu tặng)Thời gian: Từ ngày 14 tháng  4 năm 2010 đến ngày 5 tháng 5 năm 2010Địa điểm: Phòng...

Tạp chí điện tử được bổ xung cho thư viện số  (14/12/2009)
Tạp chí Royal Sociaty of Chemistry - RSC  và Taylor & Francis được bổ xung và dùng thử trong Thư viện số (từ 15/10 đến 31/12/2011)

Download mẫu đăng ký tài khoản Thư viện số  (04/09/2009)
Mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số có thể được download tại đây

Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử Viện KHCN VN  (04/09/2009)
Tài liệu hướng dẫn truy nhập và khai thác thông tin tại Thư viện Điện tử Viện KHCN VN

Thư mời tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam-Hàn Quốc  (20/03/2009)
Enhancing capacity building and exploitation of science and technology information resources for research and development

Tin Tức - Sự Kiện , Tin Tức ,Trung tâm thông tin - Tư liệu , trang 4