Thứ năm, ngày 18/04/2024

Trang chủ » »

Công khai tài sản công

Đào Hữu Hảo, ngày: 23/01/2024

Trung tâm Thông tin - Tư liệu công khai các hạng mục tài sản công

Công khai tài sản công , Trung tâm thông tin - Tư liệu

- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023: Download

- Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023: Download 

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2023: Download