Thứ ba, ngày 21/05/2024

Giới thiệu phần mềm quản lý thư viện cá nhân Calibre

Administrator, ngày: 17/01/2017

Giới thiệu phần mềm quản lý thư viện cá nhân Calibre , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Liên kết tải Calibre:

Tải bản 32bit

Tải Bản 64bit

Video hướng dẫn sử dụng :

Hoặc bạn có thể xem video hướng dẫn sử dụng : Tại đây 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh : https://manual.calibre-ebook.com/index.html