Thứ bẩy, ngày 27/11/2021

Trung tâm TTTL thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm thông tin tư liệu tuyển 01 viên chức mã ngạch 01.005 làm công tác văn thư lưu trữ.

Trung tâm TTTL thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.