Thứ ba, ngày 21/05/2024

Trung tâm Thông tin - Tư liệu thông tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020

Đào Hữu Hảo, ngày: 18/06/2020

Thực hiện công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, ngày 18/6/2020 Trung tâm Thông tin - Tư liệu đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam lần thứ III. Hội nghị đã tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trung tâm Thông tin - Tư liệu thông tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm TTTL. 

Trong 05 năm qua (2015-2020) toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm TTTL đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động như: Thư viện; Thông tin truyền thông KHCN; Sở hữu trí tuệ; Lưu trữ; Nghiên cứu lịch; Xuất bản.... tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện ở kết quả thi đua khen thưởng qua từng năm đều đạt trên 90% lao động tiên tiến. Một số cá nhân, tập thể đã được Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCN ghi nhận và khen thưởng cho thành tích hoạt động của mình.

Thống kê kết quả khen thưởng giai đoạn 2015-2020:

Năm

Lao động tiên tiến

(%)

Giấy khen cho cá nhân

Giấy khen cho tập thể

Tập thể lao động tiên tiến

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Năm 2015

100%

04

01

08

0

Năm 2016

97%

03

02

 

08

0

Năm 2017

100%

04

01

08

0

Năm 2018

100%

06

02

08

02

Năm 2019

100%

06

02

08

02

 

Bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục như: 

- Phong trào thi đua ở đơn vị chưa thực sự phát huy hết thế mạnh sẵn có do nhiều cán bộ còn e ngại, rụt rè, chưa mạnh dạn tham gia.

- Công tác xây dựng điển hình tiên tiến, tuyên truyền nhân rộng điển hình chưa được thực hiện thường xuyên do đặc điểm đơn vị.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị đặt ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Trung tâm Thông tin-Tư liệu trong công tác chuyên môn nghiệp vụ,  quản lý điều hành hoạt động thông tin-tư liệu, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Viện Hàn lâm KHCNVN, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị đã bầu ra 03 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam lần thứ III gồm các đồng chí: NGuyễn Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm TTTL; Trần Tường Thanh, Trưởng phòng QLTH; Hoàng Lê Phượng, Kế toán trưởng Trung tâm TTTL.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị làm lễ Chào cờ

Các đồng chí được bầu tham dự Đại hội thi đua yêu nước của Viện Hàn lâm KHCN VN: Nguyễn Thị Vân Nga; Hoàng Lê Phượng; Trần Tường Thanh

 

Hữu Hảo - Phòng TTKH