Thứ ba, ngày 21/05/2024

Thông báo kết quả Online Quiz - Đố vui trúng thưởng và dùng thử các tạp chí Nature.

Administrator, ngày: 20/01/2017

Thông báo kết quả Online Quiz - Đố vui trúng thưởng và dùng thử các tạp chí Nature. Giải lớn: Samsung Galaxy Tab 3V 3G: Le Hoang Duc, Institute of Biotechnology Giải hai: Springer Nature Backpack: Vu Thi Nhai, Institute of Environmental Technology Giải ba: Springer Nature Adaptor: Tran Minh Tien, Institute of Physics Giải khuyến khích: Springer Nature Notebook:

Thông báo kết quả Online Quiz - Đố vui trúng thưởng và dùng thử các tạp chí Nature. , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Thông báo kết quả Online Quiz - Đố vui trúng thưởng và dùng thử các tạp chí Nature.

  1. Giải nhất: Samsung Galaxy Tab 3V 3G: Le Hoang Duc, Institute of Biotechnology
  2. Giải nhì: Springer Nature Backpack: Vu Thi Nhai, Institute of Environmental Technology
  3. Giải ba: Springer Nature Adaptor: Tran Minh Tien, Institute of Physics
  4. Giải khuyến khích: Springer Nature Notebook:
  • To Duy Thai, Institute of Oceanography
  • Nguyen Xuan Vinh, Institute of Tropical Biology
  • Vu Le Phuong, Institute of Marine Geology and Geophysics
  • Mai Thuy Dung, Vienam National Satellite Center
  • Ly Trong Dai, Institute of Geograph

Thời gian: 10h00 sáng, thứ Ba, ngày 24/1/2017
Địa điểm: tại Phòng đọc thư viện tầng 1, nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội