Thứ tư, ngày 29/05/2024

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua tạp chí

Đào Hữu Hảo, ngày: 13/09/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP” năm 2017 thuộc Dự án mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua tạp chí , Trung tâm thông tin - Tư liệu

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thông tin và Công nghệ IT Group Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 22/1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 2.345.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: đến 31/12/2017

Chi tiết xem file đính kèm tại đây