Thứ năm, ngày 18/04/2024

Thông báo dùng thử CSDL tạp chí thuộc lĩnh vực Sinh học và Vi Sinh học

Đào Hữu Hảo, ngày: 02/05/2018

Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin trân trọng thông báo tới các đơn vị và các cán bộ nghiên cứu: CSDL tạp chí điện tử của Hội Vi sinh học Mỹ (American Society for MicroBiology - ASM) và Công ty Nhà Sinh học (The Company of Biologist - COB) được các Nhà xuất bản cho Viện Hàn lâm KHCNVN dùng thử trong vòng 4 tháng (từ ngày 2/5/2018 đến hết ngày 31/8/2018).

Thông báo dùng thử CSDL tạp chí thuộc lĩnh vực Sinh học và Vi Sinh học , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Trung tâm Thông tin - Tư liệu kính mong các đơn vị và các nhà nghiên cứu dành thời gian khai thác sử dụng và cho phản hồi về nhu cầu sử dụng để làm cơ sở đề xuất phát triển các nguồn tài nguyên bổ sung cho Thư viện Viện Hàn lâm KHCNV phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng Thư viện, Trung tâm Thông tin - Tư liệu (lib@isi.vast.vn; ĐT: 024-37917822).

 

Các tạp chí American Society for MicroBiology - ASM:

Truy cập trực tiếp (đối với các đơn vị có IP): http://journals.asm.org/

Truy cập qua Thư việnsốhttp://elib.isivast.org.vn:4486/search

 1. Antimicrobial Agents and Chemotherapy®
 2. Applied and Environmental Microbiology®
 3. Clinical Microbiology Reviews®
 4. EcoSal Plus
 5. Genome Announcements
 6. Infection and Immunity®
 7. Journal of Bacteriology®
 8. Journal of Clinical Microbiology®
 9. Journal of Microbiology & Biology Education
 10. Journal of Virology®
 11. mBio®
 12. mSphere®
 13. mSystems®
 14. Microbiology and Molecular Biology Reviews®
 15. Molecular and Cellular Biology®
 16. Microbiology Spectrum

 

 

Các tạp chí The Company of Biologist - COB:

Truy cập trực tiếp (đối với các đơn vị có IP)http://www.biologists.com/

Truy cập qua Thư viện sốhttp://elib.isivast.org.vn:4483/

 

 1. Development
 2. Journal of experimental Biology
 3. Journal of Cell Science