Thứ hai, ngày 28/11/2022

Hội thảo “ Hoạt động Thông tin khoa học công nghệ”

29/06/2015

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ  trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 24 - 26/06/2015,  Trung tâm Thông tin – Tư liệu đã tổ chức Hội thảo thường niên về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo “ Hoạt động Thông tin khoa học công nghệ” , Trung tâm thông tin - Tư liệu

 Chủ trì Hội thảo: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang, Giám Đốc Trung Tâm Thông tin - Tư Liệu.

Tham dự hội thảo có ThS. Trần Văn Ngọc, Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; ThS. Nguyễn Quang Vinh, Phó Chánh Văn phòng; TS. Vũ Thị Thu Lan, Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ  cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện, đại diện một số doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, cung cấp thông tin khoa học như Elsevier, Spinger,  Igroup,...
Hội thảo đã được nghe các báo cáo, tham luận về tình hình hoạt động thông tin khoa học công nghệ (TTKHCN) tại Viện Hàn lâm KHCNVN và đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp đã có thành công trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (TTKHCN).
Phát biểu tại Hội thảo,ThS. Trần Văn Ngọc, Phó trưởng Ban Kế hoạch tài chính đại diện cho Viện Hàn lâm KHCNVN nhấn mạnh tầm quan trọng của TTKHCN đối với công tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm KHCNVN, vai trò của TTKHCN đối với các nhà quản lý từ đó nêu bật trách nhiệm đối với Trung Tâm Thông tin - Tư liệu là đầu mối thông tin của Viện Hàn lâm KHCNVN. Trong những năm qua Trung Tâm Thông tin - Tư liệu đã có một số đổi mới trong họat động thu thập, lưu trữ và phổ biến TTKHCN, đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động TTKHCN. Hội thảo sẽ là nơi để các diễn giả và các cán bộ tiếp xúc, trao đổi thông tin nhằm phát hơn nữa hiệu quả của hoạt động TTKHCN.
Phát biểu kết luận hội Thảo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang cảm ơn sự có mặt và đóng góp ý kiến của các vị đại biểu, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo các bài viết của các báo cáo viên. Thay mặt Trung Tâm TTTL, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời hy vọng Hội thảo sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động TTKHCN.   
Hữu Hảo