Thứ hai, ngày 28/11/2022

Thư mời tham dự hội thảo

12/04/2016

Nhằm tăng cường công tác hỗ trợ các cán bộ nghiên cứu trong việc khai thác thông tin khoa học và công nghệ, xuất bản công bố các kết quả nghiên cứu và nhân dịp Ngày Sách Việt Nam 21/4 hàng năm, Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức chuỗi hai sự kiện sau:

Thư mời tham dự hội thảo , Trung tâm thông tin - Tư liệu

1. Hội thảo “Research Best Practice - Giải pháp tổng thể hỗ trợ chu trình nghiên cứu khoa học” (đồng tổ chức với Tập đoàn iGroup).
     - Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2016

     - Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm KHCNVN, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Nội dung Chương trình chi tiết Hội thảo theo file đính kèm tại đây
2. Ngày Sách Việt Nam (đồng tổ chức với Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN).

     - Thời gian: Ngày 21 tháng 4 năm 2016
     - Địa điểm: Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Nhà A11, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Các hoạt động trên là cơ hội cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN gặp gỡ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên Sách và Thông tin khoa học công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học của mình.
Trân trọng Kính mời các đơn vị, các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh... tham dự các sự kiện nói trên. Xin vui lòng liên hệ để xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 15/04/2016 với Bà Vũ Thị Tâm (ĐT: 0912144770; Email: vttam@isi.vast.vn) hoặc đăng ký trực tuyến tại trang web: http://isi.vast.vn/hoithao/rbp2016
Xin trân trọng cảm ơn./.