Thứ ba, ngày 21/05/2024

Thư mời tham dự Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức, 24/4/2018

Administrator, ngày: 24/04/2018

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức (2018 VAST-KISTI- MISOTECH Joint Seminar Knowledge Information Analysis System)

Thư mời tham dự Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức, 24/4/2018 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức (2018 VAST-KISTI- MISOTECH Joint Seminar Knowledge Information Analysis System)

Liên kết truy cập:

http://isi.vast.vn/conferences/compas2018/