Thứ ba, ngày 21/05/2024

Hội thảo thường niên về “Hoạt động thông tin khoa học - công nghệ” và Hội nghị Cộng tác viên Bản tin KHCN

Administrator, ngày: 10/05/2018

Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Hội thảo thường niên về “Hoạt động thông tin khoa học - công nghệ” và Hội nghị Cộng tác viên Bản tin KHCN.

Hội thảo thường niên về “Hoạt động thông tin khoa học - công nghệ” và Hội nghị Cộng tác viên Bản tin KHCN , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Hội thảo Thông tin khoa học công nghệ và Hội nghị Cộng tác viên Bản tin KHCN. Chủ đề của các Hội thảo đề cập đến các hoạt động thông tin khoa học - công nghệ, bao gồm:

  • Phát triển, khai thác sử dụng các nguồn tin KHCN, thư viện.
  • Xây dựng và Phát triển các CSDL thông tin KHCN.
  • Thông tin KHCN: Tổng hợp, phân tích và dự báo.
  • Thông tin truyền thông KHCN.
  • Ứng dụng CNTT và các chủ đề liên quan khác.
  • Xây dựng Bản tin KHCN. Tọa đàm cộng tác viên Bản tin KHCN.

Hội thảo là dịp để các các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm gặp gỡ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh hoạt động quan trọng này ở Việt Nam nói chung và trong Viện Hàn lâm KHCNVN nói riêng.
Trân trọng kính mời Quý đơn vị cử cán bộ đại diện tham dự Hội thảo.
Kinh phí đi lại và ăn ở của đại biểu tham dự do đơn vị cử chi trả theo quy định.
Các đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu kèm theo về địa chỉ vanthu@isi.vast.vn, hoặc đăng ký trực tuyến chậm nhất ngày 22/6/2018 (thứ Sáu).
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Trần Tường Thanh, TP.QLTH - Thư ký Hội thảo (Email: ttthanh@isi.vast.vn; ĐT: 024.37564344; DĐ: 0902178855)
Xin trân trọng cảm ơn./.