Thứ tư, ngày 04/10/2023

Công văn mời tham dự Hội thảo Thông tin KHCN

Nguyễn Thu Trang, ngày: 06/06/2017

Từ 05 đến 07 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Hội thảo thường niên về “Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ” tại Thành phố Đà Nẵng

Công văn mời tham dự Hội thảo Thông tin KHCN , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Thời gian: Từ 05 đến 07 tháng 7 năm 2017,

Địa điểm: Star Hotel, Số 42 Đường Loseby, Tp Đà Nẵng.

Chủ đề của Hội thảo đề cập đến các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, bao gồm:

  • Phát triển, khai thác sử dụng các nguồn tin KHCN, thư viện; 
  • Phát triển các CSDL thông tin KHCN; 
  • Thông tin khoa học và công nghệ và dự báo phát triển KHCN;
  • Thông tin sở hữu trí tuệ; 
  • Thông tin tuyên truyền; 
  • Các chủ đề liên quan khác 

Hội thảo là dịp để các các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm gặp gỡ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh hoạt động quan trọng này trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

Trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối thông tin tham dự Hội thảo và gửi đăng ký theo mẫu kèm theo về Ban Tổ chức qua e-mail (vanthu@isi.vast.vn) trước ngày 13/6/2017 (thứ Ba). 
 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với bà Trần Tường Thanh, Phụ trách Phòng Quản lý tổng hợp (Email: ttthanh@isi.vast.vn; ĐT: 04.37564344; 0902178855)