Thứ hai, ngày 28/11/2022

Trang chủ » »

Tuyên truyền, lan tỏa cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" năm 2022

12/08/2022

Tuyên truyền, lan tỏa cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" năm 2022 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Ngày 01/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 4016/BTTTT-THH về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022 gửi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (viết tắt là Viện Hàn lâm). Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 nhằm tìm kiếm, công bố các bài toán và các giải pháp xuất sắc về chuyển đổi số Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và trong cộng đồng.

Nhằm tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022 tới cá nhân, tổ chức đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 4016/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức đơn vị thực hiện, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị trực thuộc:

- Tăng cường công tác phổ biến, truyền thông thông tin về Cuộc thi trên các kênh thông tin của đơn vị;

 - Cá nhân và tổ chức:

+ Tham gia đăng ký đặt bài toán và giải bài toán - đưa ra các việc khó, bài toán khó của mình - bài toán về chuyển đổi số trên Trang TTĐT, tại địa chỉ: https://c63.mic.gov.vn

+ Đăng ký, cập nhật và cùng chia sẻ lan tỏa câu chuyện về chuyển đổi số thành công trên trang TTĐT, tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn

+ Đăng ký tham gia Cuộc thi, nộp hồ sơ trực tuyến trên Trang TTĐT, tại địa chỉ: https://vietsolutions.net.vn (thời gian từ 22/7-30/8/2022).

+ Tài liệu về Cuộc thi được download về tại: https://drive.google.com/drive/folders/1Rmx4o0Lal3gpi3B9PdNDHze5TOrRhxNp

2. Giao Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Công nghệ thông tin: Góp ý kiến đối với 30 bài toán Chuyển đổi số và gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông./.

KT Chủ tịch

PCT Trần Tuấn Anh (đã ký)