Thứ sáu, ngày 26/02/2021

Trung tâm Thông tin - Tư liệu thông tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020

Thực hiện công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, ngày 18/6/2020 Trung tâm Thông tin - Tư liệu đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam lần thứ III. Hội nghị đã tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Thư viện số
Kho số nội sinh
Thư viện văn thư
KOHA