Thứ bẩy, ngày 20/01/2018

THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ DAWSONERA

Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cơ sở dữ liệu sách điện tử DAWSONERA của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và thông tin kỹ thuật TED Engineering Document, JSC.

Thư viện số
Kho số nội sinh
Thư viện văn thư
KOHA