Thứ ba, ngày 28/05/2024

Thông báo về việc tải bài báo khoa học từ các NXB đã mua quyền truy cập

Đào Hữu Hảo, ngày: 30/07/2021

Thông báo về việc tải bài báo khoa học từ các NXB đã mua quyền truy cập , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Kính gửi các cán bộ nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

Do tình hình dịch COVID-19 nên việc gia hạn bản quyền phần mềm cho Thư viện số chậm so với kế hoạch. Để kịp thời phục vụ nhu cầu truy cập các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế cho cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm, Trung tâm Thông tin - Tư liệu đã triển khai giải pháp kỹ thuật tạm thời qua hệ thống Proxy để truy cập các bài báo. Trong quá  trình thực hiện, nếu các Anh, chị có khó khăn xin liên hệ với anh Hoàng, số điện thoại 0983589684 hoặc địa chỉ email tdmhoang@isi.vast.vn.
Download file Hướng dẫn truy cập thư viện số tại đây.
Lưu ý: Trong quá trình sử dụng, đề nghị các cán bộ nghiên cứu không để lộ thông tin về proxy cho người không được phép truy cập theo quy định của các Nhà xuất bản. Nếu phía NXB phát hiện việc truy cập trái phép, họ sẽ dừng cung cấp truy cập tải các bài báo cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 Trân trọng./.