Thứ bẩy, ngày 27/11/2021

Danh mục sách lẻ bản in và bản điện tử được bổ sung năm 2017

Danh mục sách lẻ bản in và bản điện tử được bổ sung năm 2017 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

DANH MỤC SÁCH LẺ BẢN IN VÀ BẢN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC BỔ SUNG NĂM 2017

1.Hướng dẫn sử dụng sách điện tử Dawsonera qua đường link sau: https://drive.google.com/file/d/0B2n33GVvOQXgNnZyNWx6c3F3a0U/view?usp=sharing
2.Sách bản in, bạn đọc có thể đến tra cứu trực tiếp tại phòng đọc Thư viện Viện Hàn lâm, Nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

Stt

ISBN

Tên sách

Tác giả

Nhà
xuất bản

NXB

Số lượng

BẢN ĐIỆN TỬ

1

978-3-319-42884-0

Clays and Health

Authors: Rautureau, M., Figueiredo Gomes, C. de S., Liewig, N., Katouzian-Safadi, M.

Springer International Publishing

2017

1

2

978-0-8117-3245-1

Guide to Aquatic Insects & Crustaceans

Izaak Walton League of America

Stackpole books

2006

1

3

978-3-319-02579-7

Acoustic Investigation of Complex Seabeds

Guigné, Jacques Yves, Blondel, Philippe

Springer International Publishing

2017

1

BẢN IN

4

978-2-9514820-9-8

Geopolymer Chemistry and Applications

Joseph Davidovits

Institut Géopoymere

2008

1