Thứ tư, ngày 29/05/2024

Danh mục sách lẻ bản in và bản điện tử được bổ sung năm 2017

Đào Hữu Hảo, ngày: 12/09/2017

Danh mục sách lẻ bản in và bản điện tử được bổ sung năm 2017 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

DANH MỤC SÁCH LẺ BẢN IN VÀ BẢN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC BỔ SUNG NĂM 2017

1.Hướng dẫn sử dụng sách điện tử Dawsonera qua đường link sau: https://drive.google.com/file/d/0B2n33GVvOQXgNnZyNWx6c3F3a0U/view?usp=sharing
2.Sách bản in, bạn đọc có thể đến tra cứu trực tiếp tại phòng đọc Thư viện Viện Hàn lâm, Nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

Stt

ISBN

Tên sách

Tác giả

Nhà
xuất bản

NXB

Số lượng

BẢN ĐIỆN TỬ

1

978-3-319-42884-0

Clays and Health

Authors: Rautureau, M., Figueiredo Gomes, C. de S., Liewig, N., Katouzian-Safadi, M.

Springer International Publishing

2017

1

2

978-0-8117-3245-1

Guide to Aquatic Insects & Crustaceans

Izaak Walton League of America

Stackpole books

2006

1

3

978-3-319-02579-7

Acoustic Investigation of Complex Seabeds

Guigné, Jacques Yves, Blondel, Philippe

Springer International Publishing

2017

1

BẢN IN

4

978-2-9514820-9-8

Geopolymer Chemistry and Applications

Joseph Davidovits

Institut Géopoymere

2008

1