Thứ tư, ngày 29/05/2024

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRUY CẬP THƯ VIỆN SỐ - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

Nguyễn Thu Trang, ngày: 20/08/2017

Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin gửi tới các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số.

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRUY CẬP THƯ VIỆN SỐ - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số có thể được download  tại đây 

Các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN có thể dowload theo mẫu trên, điền thông tin theo chỉ dẫn trên mẫu, có xác nhận đóng dấu của thủ trưởng đơn vị. Sau đó gửi đến chị Vũ Thị Tâm - Phòng Thư viện, Trung tâm TTTL, điện thoại 04.37917822. Đồng thời gửi file đăng ký tới địa chỉ email: lib@isi.vast.vn  hoặc vttam@isi.vast.vn để tiện cho việc cấp tài khoản được nhanh chóng.
Sau khi cấp xong, tài khoản sẽ được gửi đến email đã đăng ký trong mẫu.

Chúng tôi rất vui lòng phục vụ!
Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN
Địa chỉ: Nhà A11, Trung tâm TTTL, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.