Thứ tư, ngày 29/05/2024

Thông báo Về việc hướng dẫn sử dụng và khai thác tài nguyên của Thư viện

Đào Hữu Hảo, ngày: 26/11/2018

Để giúp các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên khai thác nguồn tài nguyên Thư viện một cách hiệu quả. Thư viện xin gửi tới file hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để tra cứu và khai thác nguồn thông tin khoa học phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

Thông báo Về việc hướng dẫn sử dụng và khai thác tài nguyên của Thư viện , Trung tâm thông tin - Tư liệu

1. Hướng dẫn sử dụng giao diện OPAC. Xem Tại đây

2. Hướng dẫn sử dụng các CSDL: 1. CSDL ScienceDirect, 2. CSDL SpringerLink, 3. CSDL American Physical Society (APS), 4. CSDL American Chemical Society (ACS), 5. CSDL American Institute of Physics (AIP), 6. CSDL Institute of Physics (IOP), 7. Sách điện tử của NXB Elsevier (truy cập sử dụng vĩnh viễn). Xem Tại đây

-----------------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Phòng Thư viện, Nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
Điện thoại: 024.37917822
Email: lib@isivast.vn
Web: http://isi.vast.vn