Thứ tư, ngày 29/05/2024

Sách ebooks mới mua của NXB Elsevier

Đào Hữu Hảo, ngày: 14/09/2017

Trung tâm Thông tin - Tư liệu thông báo danh mục các sách điện tử (ebooks) do Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN đã mua của Nhà xuất bản Elsevier

Sách ebooks mới mua của NXB Elsevier , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Bạn đọc có thể tải về toàn văn những đầu sách ebooks đã mua theo 2 cách như sau:
1. Thông qua tài khoản bạn đọc Thư viện số (phải đăng nhập theo Tên và Mật khẩu của bạn đọc)
http://elib.isivast.org.vn:2051/science/bookbshsrw/all/full-text-access

2. Đối với các đơn vị có dải IP tĩnh đã đăng ký với Trung tâm Thông tin - Tư liệu, có thể tải toàn văn trực tiếp từ trang web của ScienceDirect mà không cần thông qua Thư viện số
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access

Thông tin chi tiết xin liên hệ Thư viện (ĐT. 04-39717822, lib@isi.vast.vn)