Thứ tư, ngày 29/05/2024

Truy cập trực tiếp CSDL tạp chí của các NXB ở VAST CAMPUS

Đào Hữu Hảo, ngày: 04/09/2018

Các đơn vị có IP tĩnh hoặc sử dụng mạng nội bộ VAST CAMPUS ở 18 Hoàng Quốc Việt nay có thể truy cập trực tiếp các CSDL tạp chí online

Truy cập trực tiếp CSDL tạp chí của các NXB ở VAST CAMPUS , Trung tâm thông tin - Tư liệu
Kính gửi bạn đọc thân mến !
Hiện nay, do hạ tầng Thư viện số không còn phù hợp với chế độ bảo mật mới của một số Nhà xuất bản, nên bạn đọc không thể truy cập được các NXB này qua Thư viện số (elib.vast.vn).  Trung tâm TTTL đang trình Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt Dự án nâng cấp Hệ thống Thư viện số để khắc phục các vấn đề này. Mong bạn đọc thông cảm.
Trung tâm Thông tin - Tư liệu đã phối hợp với các NXB và Trung tâm Tin học và Tính toán mở thêm kênh truy cập trực tiếp các CSDL tạp chí của các NXB cho các đơn vị sử dụng mạng nội bộ VAST CAMPUS ở 18 Hoàng Quốc Việt (xem các đơn vị có IP truy cập trực tiếp Thư viện số và các NXB tại: http://isi.vast.vn/vanban/uploads/1027-danhsachiptinhcuacacdonvidangk.htm)
Bạn đọc có thể truy cập trực tiếp các CSDL tạp chí tại: http://isi.vast.vn/trang-chu/co-so-du-lieu-truc-tuyen
Truy cập các nguồn tài nguyên khác tại: http://isi.vast.vn/
Truy cập một số tài nguyên mở tại: http://library.vast.vn