Thứ ba, ngày 28/05/2024

Sách điện tử đã mua

Đào Hữu Hảo, ngày: 06/09/2018

Danh sách ebooks thuộc các lĩnh vực: 1. Agricultural and Biological Sciences; 2. Chemical Engineering; 3. Earth and Planetary Sciences; 4. Engineering; 5. Material Sciences; 6. Physics and Astronomy có thể tải về trực tiếp từ website của ScienceDirect

Sách điện tử đã mua , Trung tâm thông tin - Tư liệu

(đối với các đơn vị trong VAST Campus và các đơn vị có dải IP tĩnh đã đăng ký với Trung tâm Thông tin – Tư liệu):

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&contentType=HB&contentType=RW&contentType=BS&accessType=subscribed&accessType=openAccess&accessType=containsOpenAccess