Thứ tư, ngày 29/05/2024

Truy cập trực tiếp các CSDL tạp chí quốc tế

Administrator, ngày: 15/09/2017

Bên cạnh việc sử dụng công cụ tìm kiếm tập trung của Thư viện số (http://elib.isivast.org.vn) bạn đọc có thể sử dụng trực tiếp trang tìm kiếm của các Nhà xuất bản qua cổng Thư viện số theo các đường link dưới đây

Truy cập trực tiếp các CSDL tạp chí quốc tế , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Hiện nay, do máy chủ và phần mềm Thư viện số chưa được nâng cấp kịp thời nên khi truy cập Thư viện số bạn đọc có thể thấy trình duyệt hiện lên thông báo về kết nối không an toàn (Not secure connection). Tuy nhiên đây chỉ là cảnh báo, trên thực tế kết nối tới Thư viện số là an toàn, bạn đọc có thể yên tâm chấp nhận tiếp tục kết nối đó để đi tiếp (Nhắp vào nút Advance hoặc Nâng cao ở phía dưới cùng của màn hình cảnh báo)

Bên cạnh việc sử dụng công cụ tìm kiếm tập trung của Thư viện số (http://elib.isivast.org.vn) bạn đọc có thể sử dụng trực tiếp trang tìm kiếm của các Nhà xuất bản qua cổng Thư viện số theo các đường link dưới đây (Đối với các đơn vị không đăng ký truy cập trực tiếp qua dải IP tĩnh thì bạn đọc vẫn phải đăng nhập tài khoản thư viện số đã được cấp):

Các CSDL tạp chí điện tử online:

1.      ScienceDirect: http://elib.isivast.org.vn:2051/

2.      SpringerLink: https://elib.isivast.org.vn:4406/

3.      American Physical Society (APS): https://elib.isivast.org.vn:4394/search

4.      American Chemical Society (ACS): http://elib.isivast.org.vn:2063/search/advanced

5.      American Institute of Physics (AIP): http://elib.isivast.org.vn:4353/

6.      Institute of Physics (IOP): http://elib.isivast.org.vn:2071/nsearch

7.      ProQuest Central (ProQuest XML): http://elib.isivast.org.vn:2482/central/pqcentral/advanced

8.      Vietnam Academy of Science and Technology Journals Online: http://elib.isivast.org.vn:3908/index.php

Sách điện tử online:

1.      Elsevier subscribed e-books (Hạn tải về: 31-12-2017): http://elib.isivast.org.vn:2051/science/bookbshsrw/all/full-text-access

Mọi thông tin xin liên hệ với Thư viện để được phục vụ.