THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2020

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2020

Số ban hành: 1281/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 20/08/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 421
Ngày đến: 21/08/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download