THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN 29/03/2019
Không số 29/03/2019 Tài liệu bàn giao của Giám đốc ( NHQuang & NTVNga ) Trung tâm TTTL Khác 29/03/2019
673/VHL-KHTC 25/03/2019 Công văn sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 28/03/2019
655/VHL-VP 22/03/2019 Công văn Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN 25/03/2019
637/VHL-KHTC 21/03/2019 Công văn giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp của hội đồng tư vấn Viện Hàn lâm KHCNVN 22/03/2019
403/QĐ-VHL 19/03/2019 Quyết định Giảm trừ dự toán kinh phí quỹ lương năm 2019 các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Viện Hàn lầm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2019
53/TTTL 21/03/2019 Công văn báo cáo thống kê ngành Nội vụ Trung tâm TTTL 21/03/2019
609/VHL-HTQT 20/03/2019 Công văn quản lý hộ chiếu công vụ Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2019
619/VHL-VP 20/03/2019 Công văn Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2019
03/2018/TT-BNV 19/05/2017 Thông tư uy định về chế độ báo cáo thống kê của ngành Nội vụ Bộ Nội vụ 18/03/2019
45/TTTL 14/03/2019 Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL Trung tâm TTTL 14/03/2019
69/QĐ-BXD 30/01/2019 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BXD năm 2018 Khác 13/03/2019
363/QĐ-VHL 13/03/2019 Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/03/2019
490/VHL-KHTC 08/03/2019 Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/03/2019
328/QĐ-VHL 07/03/2019 Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2019
06/KBBĐ 25/02/2019 Công văn triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Khác 05/03/2019
12/QĐ-TTTL 04/03/2019 Quyết định Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu “Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienDirec Freedom Colection năm 2019" Trung tâm TTTL 04/03/2019
08/QĐ-TTTL 01/03/2019 Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 “Mua quyền truy cập 05 bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP” năm 2019 Trung tâm TTTL 01/03/2019
80/TB-VP 28/02/2019 Thông báo phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Các đơn vị thuộc VHL 01/03/2019
410/TB-VHL 28/02/2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2019